Sända radio vem kan sända?
 
Allmänt om närradio  Grunderna  Tekniken  Programinnehållet
 
Teknik
Tekniken kan skilja sig från ort till ort hur den är uppbyggd m.m.
Radiostudio kan man enkelt bygga upp med dagens moderna teknik.
Läs mer om teknik på vår sida om Radioteknik.
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.