Sända radio vem kan sända?
 
Allmänt om närradio  Grunderna  Tekniken  Programinnehållet
 
Programinnehållet
Vad ska man sända detta måste man på respektive ort titta på vad det finns att sända. För församlingar är det vanligt att man spelar in och återutsänder Gudstjänsterna.
Man kan göra egna program eller använda sig av färdiga program som tillhandahålls av KRN till de som är medlemmar. Läs mer om färdiga program från vår programbank.
 
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.