Kursanmälan

  Kursanmälan till "Närradio i Digital tid"
Allianskyrkan Jönköping 28 september 2013

OBS! Välj alternativ nedan hur ni deltager:
Deltager på plats i Jönköping
Deltager på distans via webben.

Gulmarkerade fält måste fyllas i.
Församling/Förening:

Ort.:

Antal som kommer.:

Deltagare namn: 

Telefon:
Mobil:
E-postadress:


Lunch 
OBS! Välj alternativ nedan angående lunchen:
Beställer lunch till självkostnadspris.
Antal luncher st. Vid EJ lunch skriv 0.

Vid flera från samma församling skriv namnen här, eller andra önskemål::

Startsida

FormMail V1.92     kursanmalan